SERVICII

S.C EUROTEST S.A. elaborează proiecte de cercetare-dezvoltare şi încearcă, în principal, echipamente pentru CNE în vederea calificării sau a stabilirii performanţelor. EUROTEST oferă o gamă largă de servicii ştiinţifice în domeniul încercărilor de mediu şi managementul îmbătrânirii sistemelor de izolaţii electrice din materiale polimerice solide sub acţiunea sinergetică a factorilor de mediu.

EUROTEST promovează parteneriatul pe domenii de cercetare şi servicii ştiinţifice la nivelul capabilităţilor sale în acord cu cerinţele standardelor actuale (IEC, ASTM, IEEE, UL, MIL etc).

În laboratoarele asociate (ELMAT şi LDCTPMSMAT) se fac masurări şi analize specifice proceselor de estimare a duratei de viaţă, de calificare la mediu şi de determinare a rezervei de durată de viaţă a echipamentelor şi componentelor electrotehnice, a sistemelor de izolaţie electrică şi a materialelor polimerice solide.