SCURT ISTORIC

S.C. EUROTEST S.A. funcţionează ca societate comercială specializată în furnizarea de servicii pentru obiectivele industriale cu risc ridicat în special centrale nucleare, dar şi chimie, petrochimie, aeronautică, sistemul feroviar.

S.C. EUROTEST S.A. are ca activităţi principale: cercetare – dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale (cod CAEN 7219) şi încercarea produselor electrotehnice, electronice şi de automatizare destinate obiectivelor industriale cu risc ridicat – activităţi de testări şi analize termice ( cod CAEN 7120).

Compartimentele de cercetare – dezvoltare şi de încercare din S.C. EUROTEST S.A., provin din Institutul de Cercetare şi Proiectare Electrotehnică (ICPE) Bucureşti. În anul 1982, din necesitatea de a încerca şi califica produsele şi echipamentele electrotehnice, electronice şi de automatizare fabricate de industria românească şi destinate centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă, se înfiinţează în ICPE Bucureşti colectivul Calificări produse pentru Centrale Nuclearo-Electrice (CCNE) care începe prin a testa în vederea calificării materialele electroizolante utilizate de industria românească în fabricaţia produselor destinate CNE şi prin încercarea la seism a produselor destinate Uzinei de apă grea.

Până în anul 1988 colectivul se extinde, devine secţie, se dotează cu instalaţiile şi echipamentele de încercare necesare efectuării întregii game de încercări specifice CNE, fiind unic în ţară cu acest profil şi pe primul loc în Europa ca dotare. În cadrul acestei secţii iau fiinţă trei colective: colectivul Termic care avea ca domeniu de activitate determinarea duratei de viaţă termice şi a duratei de viaţă în condiţii specifice CNE, colectivul Seism care avea ca domeniu efectuarea încercărilor seismice, încercărilor la vibraţii, încercărilor la şocuri şi zdruncinături, Colectivul LOCA ce avea ca domeniu efectuarea testului LOCA (Loss of Coolant Accidents) şi dispunând de cea mai mare instalaţie LOCA din EUROPA. Având în vedere că acest domeniu de activitate era în totalitate nou pentru industria românească şi deci nestandardizat, pentru efectuarea încercărilor specifice CNE a fost şi este în continuare necesară efectuarea de activităţi de cercetare pentru a pune la punct metodologii şi proceduri de efectuare a acestor teste. A fost elaborat primul normativ de calificare a produselor electrotehnice, electronice şi de automatizare destinate CNE, NTR NS –0, şi au fost elaborate procedurile generale de calificare a acestor produse.

În 1992 – Secţia Calificări produse şi echipamente destinate CNE se desprinde de ICPE luând fiinţă noua societate S.C EUROTEST S.A . care păstrează profilul şi domeniul de activitate.

În 1996 – 2000 S.C. EUROTEST S.A. participă la Co-ordinated Research Programme (CRP) on the Management of Ageing of In-Containment Control and Instrumentation (I&C) Cables cu Agenţia Internaţională de Energie Atomică din Viena, un program de cercetare amplu pe durata a patru ani la care au participat cele mai avansate zece state în acest domeniu (USA, Canada, Japonia, U.K., etc).